Kontakt/Styrelse

Epost: panhoramaforeningen@gmail.com

Styrelsens sammansättning år 2022:

Håkan Andersson (ledamot)

Pelle Blohm (ledamot)

Klara Melander (kassör)

Jeanette Olsson (ledamot)

Urban Århammar (ordförande)

Revisor:

Anna-Karin Skoog

Facebook: https://www.facebook.com/Panhorama-105649991190378

Instagram: https://www.instagram.com/panhoramaforeningen/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/panhorama