Om/Medlemskap

Panhorama grundades i Örebro i den 12 maj 2020 av Pelle Blohm, Jeanette Olsson och Urban Århammar. Föreningen är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden.

Panhorama vill prata om demokrati utan att ha en politisk viljeinriktning. Föreningen kommer att bedriva aktiviteter för att öka kunskaperna, fördjupa olika ämnen och ge oväntade infallsvinklar om vårt mångfaldiga samhälle.

Föreningens fokus är demokrati ur ett panhoramaperspektiv genom historien, idag och i framtiden. Panhorama vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund och arbetar aktivt för att motverka all diskriminering.

Panhorama ska värna och bevara demokratins värdegrund i tal, skrift, bild och sociala medier. Föreningen ska dokumentera dagens samhälle i form av bild och text till eftervärlden med fokus på nutidsmänniskan i majoritets/minoritets samhället.

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering. Föreningen värnar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Är du intresserad av att bli medlem i Panhorama? Hör av dig till panhoramaforeningen@gmail.com.

Som medlem i föreningen får du möjlighet att vara med på föreningens medlemsaktiviteter och får tillgång till podden Blohm Olsson Perspektivpodden före allmänheten.

Medlemsavgiften för år 2023 är 300 kronor per person.